Szkolenia - TIK w dydaktyce

Jesteś nauczycielem i potrzebujesz wsparcia szkoleniowego w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w dydaktyce szkolnej, zgłoś się do nas.

Pomożemy Ci osiągnąć sukces edukacyjny!

 

Nauczycielu, jeśli chcesz:

  • podnieść poziom swoich kompetencji metodycznych i funkcjonalnych umiejętności cyfrowych
  • zwiększyć swoje szanse na zainteresowanie uczniów zdobywaniem w szkole nowej wiedzy i umiejętności poprzez ich aktywizację, integrację i indywidualizację nauczania dzięki wykorzystaniu TIK
  • zapewnić sobie dostęp do bezpłatnych, atrakcyjnych dla ucznia i dynamizujacych uczenie (się) zasobów treści, aplikacji i gier edukacyjnych dostępnych online
  • zdobyć umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, aby w sposób kreatywny wykorzystać je do tworzenia ciekawych scenariuszy lekcji, które zaciekawią i zainspirują uczniów

skorzystaj z naszego nowatorskiego systemu szkoleń!

Poznaj najnowsze trendy w dydaktyce cyfrowej

Nowoczesne metody dydaktyczne, posiłkujące się treściami i narzędziami cyfrowymi, wspomagają nauczanie przez nauczyciela i uczenie się przez ucznia, nadając temu procesowi bardziej interaktywny, dynamiczny i dostosowany do współczesnej percepcji ucznia charakter, niż metody tradycyjnej szkoły.

METODA PODAWCZA

Metoda podawcza to tradycyjny wykład. Można próbować ją ożywić, ubarwić, ale summa summarum zawsze pozostanie przekazem jednokierunkowym od nauczyciela do ucznia, który coraz rzadziej gwarantuje sukkces dydaktyczny. Uczniów – cyfrowych tubylców, przyzwyczajonych do wielozadaniowości, pakietowości wiedzy, interakcji z zasobami cyfrowymi trudno zmotywować do nauki taką metodą.

Dlatego proponujemy wprowadzenie do Twojej codziennej praktyki nauczania następujących metod dydaktycznych

ODWRÓCONA KLASA

To metoda silnie aktywizująca współpracę nauczyciela i ucznia. Naczyciel przygotowuje w niej i wskazuje uczniowi materiały edukacyjne do zapoznania się przed lekcją, a w jej trakcie rozwiązuje z uczniami problemy poznawcze, mając czas na odpowiedzi i pytania uczniów oraz induywidualizację nauczania. Kluczem do niej są kompetencja nauczyciela w zakresie opracowania własnych materiałów wideo, silnie skorelowanych z tematyką lekcji.

Zobacz więcej

GAMIFIKACJA

Metoda ta zwana także grywalizacją lub gryfikacją odwołuje się do naturalnej potrzeby zabawy, charakterystycznej dla dzieci w wieku szkolnym (i nie tylko). Polega na użyciu mechanizmów z gier, które mobilizują do działania, zwiększają zaangażowanie lub zwyczajnie uprzyjemniają nudne, powtarzalne i monotonne czynności. Ze zdobywania wiedzy czyni grę, w trakcie której kolejne przyswojone informacje przekładają się na punkty lub nagrody, a zaliczone zadania przybliżają graczy (uczniów) do wygranej.

METODA PROBLEMOWA

Cechą tej metody jest rozwiązywanie przez uczniów problemów, najczęściej w grupach z aktywnym udziałem nauczyciela. Skłania ona ucznia do samodzielnej refleksji i poszukiwania rozwiązań. Rolą nauczyciela jest natomiast podpowiadanie, wskazywanie błędów, pomoc w poszukiwaniu tez prawdziwych i tutoring, zamiast jednokierunkowego przekazywania wiedzy.

METODA PROJEKTOWA

Metoda projektowa opiera się na stawianiu grupom uczniów (lub rzadziej indywidualnym uczniom) zadań wymagających od nich zdobycia i zastosowania nowej wiedzy.
Na ogół wymaga czasu i współpracy uczniów w grupach, choć można też stosować ją dla pracy z pojedynczymi uczniami.
Finałem realizacji projektu jest prezentacja wyników. 

METODA HYBRYDOWA

Metoda hybrydowa zwana też blended learning wykorzystuje  mieszane metody nauczania dla uzyskania optymalnego wyniku uczenia się, łacząc tradycyjne zajęcia z nauczycielem podczas lekcji z uczeniem się we własnym tempie (z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych kursów online – najczęściej na platformach edukacyjnych). Metoda bardzo „cyfrowowchłonna".

Skorzystaj z naszych innowacyjnych szkoleń

Eksperci Fabryki Przyszłości wypracowali innowacyjny system zajęć edukacyjnych, prowadzących do świadomego i intensywnego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przez nauczycieli. Aby osiągnąć sukces edukacyjny potrzebne jest zrozumienie dwóch światów: świata uczniów, którym technologie towarzyszą na każdym kroku, i świata nauczycieli, dla których technologie łączą się z wątpliwościami i obawami. 

W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia, wciągające go głęboko w temat, pozwalające mu w ciągu 45 min. znaleźć się w różnych światach. Narzędzia cyfrowe pozwalają na takie działania. Nasze szkolenia mają służyć temu, aby nauczyciele w trakcie swoich zajęć uruchomili aktywizujące ucznia i umożliwiające interakcję metody dydaktyczne.


My nie uczymy cyfrowości - uczymy lepszego uczenia!

Nasza metoda szkoleniowa dorosłych
 

Szkolenie: Nowoczesne metody dydaktyki cyfrowej

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z nowoczesnymi metodami prowadzenia lekcji – aktywizującymi uczniów, wprowadzającymi interakcje między nimi a pedagogami oraz indywidualizującymi nauczanie. Podczas intensywnych zajęć nauczyciele zdobywają wiedzę potrzebną do swobodnego korzystania z narzędzi cyfrowych w dydaktyce - hasła takie, jak: grywalizacja, odwrócona klasa, metoda projektowa i problemowa, Dysk Google, narzędzia chmurowe, portale społecznościowe po naszych szkoleniach przestają być sloganami i stają się sprzymierzeńcami we wdrażaniu nowoczesnej dydaktyki.

Szkolenia organizowane są z wykorzystaniem mobilnej pracowni edukacji cyfrowej i obejmują
4 spotkania po 8 godzin
dydaktycznych (45 min.).

Zapytaj o szczegółową ofertę

Szkolenie: Narzędziownia dydaktyki cyfrowej

zajęcia w FP

Uzupełnieniem cyklu szkoleń z nowoczesnych metodyk jest Narzędziownia dydaktyki cyfrowej - dwudniowe szkolenie prowadzone zaawansowanymi metodami warsztatowymi, obejmującymi pakiet zagadnień związanych z wykorzystaniem kilkudziesięciu aplikacji i platform internetowych w procesie edukacyjnym uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią zarówno zwiększyć liczbę stosowanych narzędzi i edukacyjnych zasobów cyfrowych, jak też dobierać je trafniej do potrzeb uczniów i wymagań podstawy programowej.

Szkolenia organizowane są z wykorzystaniem mobilnej pracowni edukacji cyfrowej i obejmują
2 spotkania po 8 godzin
dydaktycznych (45 min.).

Zapytaj o szczegółową ofertę

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby

Nasze szkolenia są zawsze skrojone na miarę oczekiwań i uwarunkowań konkretnych szkół!

Szkolimy nauczycieli w całej Polsce

W ciągu roku mamy okazję zapoznać z nowymi metodami dydaktycznymi wielu nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich z województw: lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego.

POCZYTAJ OPINIE

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

opinie
kliknij, aby powiększyć

EDUKAMPY - obozy edukacyjne dla nauczycieli

Od kilku lat organizujemy 5-dniowe wyjazdowe obozy dla nauczycieli, w trakcie których, w pięknym otoczeniu przyrody, realizujemy bogaty program szkoleniowy obejmujący tematykę: Narzędziownia dydaktyki cyfrowej, Cyberbezpieczeństwo, Pracownia dydaktyki cyfrowej, Szkoła cyfrowo sensowna.

POCZYTAJ OPINIE

dydkatyka cyfrowa

ldc

NASZE DOŚWIADCZENIE


Szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół zakorzenione w nowatorskiej metodzie, wypracowanej w ramach projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego (LDC), prowadzimy od 2013 roku.

Projekt ten zaplanowaliśmy wobec zdiagnozowanego w badaniach deficytu kompetencji nauczycieli odnoszących się do umiejętności stosowania aktywizujących ucznia metod dydaktycznych (w miejsce tradycyjnego wykładu) oraz powiązanych z nimi kompetencji cyfrowych nauczyciela. Badania potwierdziły, iż przerażająca grupa nauczycieli – niezależnie od wieku – ukończywszy poświadczone certyfikatami kursy komputerowe, nie potrafi wykorzystać w praktyce nauczania zdobytych podczas nich umiejętnosci i wiedzy, bądź też nie posiadała tych ostatnich, bowiem kursy te nie odnosiły się do potrzeb nauczyciela jako dydaktyka.    

 

W następnych latach doskonaliliśmy metodykę prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie kompetencji metodyczno-cyfrowych współpracując przy realizacji dużych regionalnych projektów edukacji cyfrowej nauczycieli Małopolska Chmura Edukacyjna i Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020Dzięki nim zmieniły się postawy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach względem narzędzi i metod cyfrowych - zaczęli oni na lekcjach z powdzeniem wykorzystywać nowopoznane aktywizujące ucznia metody dydaktyczne.


DOŁĄCZ DO NAS!