Szkolenia - Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO SZKOŁY
- nowy obowiązek dyrektorów i organów prowadzących

 

Ustawa prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. nakłada na szkoły nowe obowiązki związane z upowszechnianiem wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym oraz z przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z korzystania przez uczniów z Internetu i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Prawo nie wystarczy, konieczne są działania profilaktyczne wprowadzone do rutyny szkolnej.

Badania pokazują, że kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego nauczycieli, uczniów oraz rodziców są niskie i niewystarczające, aby przeciwdziałać zagrożeniom, jakie niesie świat cyfrowy  ⇒⇒⇒

 

Jeśli chcesz zadbać o to,
aby w Twojej szkole nie było przypadków cyberprzemocy
skorzystaj z naszego szkolenia!

 
 

Mamy bogate doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego

Od grudnia 2015 r. realizujemy największy w Polsce projekt edukacyjno-informacyjny finansowany ze środków MEN pn. Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, wprowadzający w podstawy bezpieczeństwa cyfrowego w szkole nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Zobacz więcej  www.cyfrowobezpieczni.pl

W 2017 r. koordynowaliśmy prace zespołu powołanego przez Departament Wychowania i Kształcenia Integrującego MEN, który opracował dokument BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Zobacz więcej   bezpieczna szkoła

O szkoleniu

 • Adresaci: dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej
 • Liczba uczestników: dowolna
 • Czas: 120-180 min.
 • Termin i miejsce: dogodne dla uczestników
 • Zakres tematyczny:
 1. procedury reagowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego w następujących obszarach:
  1. Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych publikowanych w Internecie
  2. Cyberprzemoc
  3. Naruszenia prywatności
  4. Nadmierne korzystanie z Internetu
  5. Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie
  6. Seksting
  7. Fake news
  8. Łamanie prawa autorskiego
 2. zalecenia i rekomendacje odnośnie zagrożeń cyfrowego bezpieczeństwa technicznego w szkołach
  1. Szkolny Plan Zapewnienia Bezpieczeństwa Cyfrowego
  2. Działania wychowawcze i edukacyjne adresowane do uczniów i rodziców
  3. Szkolny Mentor Bezpieczeństwa Cyfrowego
 3. Jak stworzyć profesjonalny serwis infrastruktury cyfrowej szkoły
 4. Dobre praktyki cyfryzacji szkół i zapewnienia im bezpieczeństwa cyfrowego

Szkolimy w całej Polsce!

 
Szczegółową ofertę dotyczącą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego możemy przedstawić na spotkaniu w dowolnie wybranym terminie.
Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt z Arturem Krawczykiem, tel. 502 357 587, a.krawczyk@mwi.pl