Oferta dla samorządów - Modernizacja cyfrowa szkół

Jeśli jesteś prezydentem, burmistrzem lub wójtem gminy
i chcesz zmodernizować cyfrowo swoje szkoły
- proponujemy partnerską współpracę lub doradztwo naszych ekspertów.

 

W najbliższych kilkunastu miesiącach we wszystkich województwach ogłoszone zostaną konkursy na projekty, w ramach których możliwe będą:

 • zakup urządzeń cyfrowych (laptopy, tablety, tablice interaktywne, drukarki 3D i inne)
 • zakup cyfrowych pracowni przyrodniczych
 • zakup oprogramowania edukacyjnego
 • sfinansowanie infrastruktury dostępu do Internetu
 • organizacja szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w praktyce dydaktycznej
 • organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

 

Środki, które będzie można uzyskać z funduszy unijnych będą jedynymi spoza budżetu miast/gmin, jakie mogą zapewnić kompleksową modernizację cyfrową szkół w najbliższych latach.

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, wykorzystując wieloletnie doświadczenia współpracy z samorządami, proponuje Państwu
wspólneprzygotowanie całościowych projektów gminnych,
bazujących na diagnozie przeprowadzonej przez wyspecjalizowanych ekspertów.

Nasze wsparcie może objąć:

 • określenie źródeł finansowania projektów lub ich komponentów
 • diagnozę w postaci raportu, stanowiącego załącznik do wniosku projektowego
 • przygotowanie wniosku projektowego wspólnie z przedstawicielami samorządu
 • doradztwo w zakresie technicznym – przygotowania przetargów na sprzęt, oprogramowanie i wykonanie infrastruktury dostępu do Internetu
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach
 • organizację szkoleń dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół, wykorzystujących unikalny dorobek projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół woj. małopolskiego
 • prowadzenie projektów (inżynier projektu) i rozliczanie projektów
 • bieżące doradztwo realizacyjne, m.in. wsparcie ekspertów, trenerów i praktyków
 • transfer dobrych praktyk do działań samorządów i szkół – tak polskich, jak i z krajów wiodących w edukacji cyfrowej
proces
 
Szczegółową ofertę dotyczącą doradztwa i realizacji projektów - tworzenia środowiska cyfrowej szkoły wraz z pokazem sprzętów, narzędzi i oprogramowania eksperci Fabryki Przyszłości mogą przedstawić na spotkaniu z kierownictwem szkoły w dowolnie wybranym terminie.
Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt z Arturem Krawczykiem, tel. 503 357 587, a.krawczyk@mwi.pl.