Program „Aktywna Tablica”

Tylko do 15 września br. samorządy będą mogły zgłaszać wojewodom wnioski o przyznanie środków dla szkół podstawowych na zakup sprzętu cyfrowego i szkolenia, przeznaczone w tym roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”. SMWI aktywnie wspiera samorządy i szkoły w zdobyciu tych środków finansowych oraz organizacji szkoleń dla nauczycieli.

Zapraszamy do współpracy!

 

Aktywna Tablica - baner

Co można uzyskać?

W ramach programu MEN „Aktywna Tablica” każda szkoła podstawowa w nim uczestnicząca otrzyma maksymalnie 14.000 zł. przy minimalnym wkładzie własnym 3.500 zł. W ramach kwoty 14 tys. można będzie zakupić do końca 2017 r. sprzęt – pomoce dydaktyczne wyłącznie z następującej listy:

 • tablicę interaktywną
  • tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym
  • tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego
 • projektor ultrakrótkoogniskowy
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
 • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.


Eksperci Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” pomogą Państwu bezpłatnie w wypełnieniu dokumentacji oraz wyborze wysokiej jakości sprzętu.

Szczególnie ważne jest dokonanie wyboru optymalnych urządzeń – pomocy dydaktycznych. W związku z ogłoszeniem programu, do szkół zgłaszają się także sprzedawcy sprzętu niskiej jakości, zalegającego w magazynach, proponując sprzedaż kilku sztuk monitorów lub tablic o niskich parametrach technicznych i w zaniżonych cenach, co budzi wątpliwości co do ich wiarygodności. Pomożemy Państwu ustrzec się przed takimi ofertami.


Podstawowe warunki udziału szkoły w programie

Środki finansowe z programu „Aktywna Tablica” mogą otrzymać szkoły, które spełniają m.in. następujące warunki:

 • posiadają dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
 • posiadają co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
  • przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z: preinstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych
  • router
 • w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania odpowiednio tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę lub jeden wnioskowany monitor
 • posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno­‑wychowawczych.


Szczegółowe uwarunkowania udziału w programie przedstawimy w trakcie rozmowy lub korespondencji.

 

Napięty harmonogram prac

Kalendarz działań w ramach realizacji programu „Aktywna Tablica” jest bardzo napięty.
By otrzymać środki w tym roku konieczne są pilne działania dyrektorów szkół oraz urzędów gmin.

 

Do 31 sierpnia

dyrektorzy szkół winni (po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych) zgłosić do swoich samorządów lokalnych – organów prowadzących wniosek o udział w programie.

Do 15 września

wójtowie gmin - organów prowadzących szkoły muszą zgłosić do wojewodów zbiorczy wniosek o przyznanie środków finansowych szkołom ze swojej gminy.

Do 29 września

zespoły powołane przez wojewodów dokonają kwalifikacji szkół ze swojego województwa do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu „Aktywna Tablica”.

Do 15 października

samorządy lokalne – organy prowadzące szkół mają otrzymać środki finansowe na zakup ww. pomocy dydaktycznych.

Jak skorzystać ze wsparcia SMWI?

Eksperci i trenerzy SMWI udzielają na bieżąco bezpłatnego wsparcia dyrektorom szkół i samorządom lokalnym zainteresowanym udziałem w programie „Aktywna Tablica” w zakresie przygotowania wniosków, realizacji procedury wniosku do wojewody, ekspertyzy w zakresie wyboru odpowiedniego sprzętu oraz przeprowadzenia postępowania publicznego (przetarg).

 

Zapewniamy także - odpłatnie - szyte na miarę potrzeb szkoły szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania TIK w procesie dydaktycznym, realizowane bezpośrednio w placówkach z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi cyfrowych, a także sprzętu SMWI (laptopów i tabletów). Proponowany model szkoleń pozwala na indywidualną pracę ze sprzętem TIK każdemu uczestnikowi kursu.

 

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ SZKOLENIOWĄ

 

Szkolenia te bazują na unikalnych doświadczeniach projektów szkoleniowych w zakresie dydaktyki cyfrowej uzyskanych w projektach edukacyjnych SMWI, w tym innowacyjnym projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół woj. małopolskiego, a także w trakcie 4 lat codziennej działalności prowadzonego przez SMWI Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie.

 

Sprawdź nasze doświadczenie
i nowatorskie metody dydaktyki cyfrowej:

Oferta dla nauczycieli

Szkoła Epoki Smartfona

Nowatorska metoda szkoleń dla nauczycieli

Państwa doradcami w działaniach związanych z udziałem w programie „Aktywna Tablica” będą:

Grzegorz Foltak+48 534 582 848

Marcin Mechla+48 509 120 944

Korespondencję prosimy kierować na adres:

aktywnatablica@mwi.pl

POBIERZ ULOTKĘ W PDF

 

SMWI rekomenduje firmę Samsung (ulotka1, ulotka2) oraz IRS (http://aktywnatablica.info.pl),
oferujące wysokiej jakości sprzęt, który można sfinansować ze środków pozyskanych z MEN.