II Kongres Polski Cyfrowej

  • 22-10-2015
  • Fabryka Przyszłości

Kamila Szuba

Zainteresowanych problematykąkompetencji cyfrowych - przedstawicieli samorządów i ich placówek, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, szkół, a także praktyków i ekspertów nowoczesnej edukacji - zapraszamy 3 listopada br. na II Kongres Polski Cyfrowej, organizowany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

Konferencja służyć ma rzetelnemu omówieniu aktualnego stanu działań na rzecz upowszechnienia kompetencji cyfrowych w Polsce i zaproponowaniu zmian w dotychczasowym modelu rozwiązywania problemu znaczącego ich deficytu w polskim społeczeństwie.

II Kongres Polski Cyfrowej pod hasłem KOMPETENCJE CYFROWE POLAKÓW – FAKTY I MIRAŻE składać się będzie z 3 bloków:

  • Blok 1.Cyfrowa Polka, cyfrowy Polak - portret niewyraźny
  • Blok 2.Pieniądze na e-kompetencje. Dużo, w sam raz, czy niewiele?
  • Blok 3. Edukacja czy integracja cyfrowa? Uciekający cel

Przedstawione zostaną wyniki badań Diagnozy Społecznej 2015 odnoszące się do tematyki korzystania z Internetu i kompetencji cyfrowych, modele skutecznej edukacji wspieranej przez technologie komunikacji i informacji możliwe do wdrożenia w najbliższych latach oraz możliwości finansowania projektów „cyfrowej szkoły” ze środków funduszy unijnych. A także wnioski z realizacji projektów w latach 2010-2015.

PRELEGENCI: dr Dominik Batorski - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Krzysztof Głomb - Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”,  Katarzyna Jarzębowska - Departament Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, dr Tomasz Kulisiewicz - Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Paweł Nowak – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Kamil Sijko - Instytut Badań Edukacyjnych, dr hab. Katarzyna Śledziewska - DELab, Uniwersytet Warszawski;  Rafał Sukiennik - Departament Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;  dr  Alek Tarkowski – Centrum Cyfrowe: Projekt Polska, dr Łukasz Tomczyk - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Krzysztof Wojewodzic - Akademia Finansów i Biznesu VISTULA.

Konferencja, prowadzona przez Grzegorza Nawrockiego z TVP,  rozpocznie się 3 listopada o godz. 10:00 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Udział w kongresie jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres kongres@mwi.pl.

Kongres jest realizowany w ramach Projektusystemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.