Projekty

W Fabryce Przyszłości realizowane są projekty skierowane głównie do nauczycieli i seniorów. Poniżej znajduje się ich krótki przegląd:


LATARNICY 2020.pl

Projekt pt. Latarnicy2020.pl jest inicjatywą na rzecz edukacji cyfrowej osób w wieku 44-64 lata oraz powyżej 65 roku życia, którzy stanowią największą w naszym kraju grupę wykluczonych cyfrowo.

Fundamenty merytoryczne działań zostały wypracowane w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w latach 2011-2015 pod hasłem: POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS [PCRS]. Projekt jest realizowany od czerwca 2019 roku do maja 2021 r. na terenie 7 województw: opolskiego, podkarpackiego, łódzkiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego.

 

ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH

Jest to program bezpłatnych szkoleń realizowany w 2018/2019 roku przez SMWI, a skierowany do osób powyżej 18 roku życia, które stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, prowadzą własną firmę lub chcą dowiedzieć się więcej na temat rozwijania swoich umiejętności w sieci.

Projekt został zainicjowany przez Facebooka oraz opracowany we współpracy z firmą Freeformers z Londynu. Zajęcia obejmowały następujące tematy: marketing społecznościowy / cyberbezpieczeństwo / obecność w sieci / innowacje. Każda z sesji została zaprojektowana w taki sposób, aby zachęcić do zdobywania przydatnych umiejętności, które mogą przygotować na wyzwania, jakie stawia przed nami innowacyjna, cyfrowa gospodarka.

BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA
Cyfrowobezpieczni.pl

Cyfrowobezpieczni.pl to innowacyjny projekt, którego głównym celem jest umiejętne motywowanie dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności na polu przeciwdziałania cyberzagrożeniom oraz profilaktyki cyberbezpieczeństwa i zachęcania uczniów do mądrego oraz odpowiedzialnego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych. Projekt jest realizowany od grudnia 2016 r. do grudnia 2018 r. przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, dzięki środkom finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej podchodzącym z programu rządowego „Bezpieczna+”.

Zobacz film promocyjny

film cb

LABORATORIUM DYDAKTYKI CYFROWEJ - LDC

Projekt Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego to pierwszy w Polsce projekt systemowy (realizowany przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" w latach 2013-2015), poświęcony praktycznemu rozwiązywaniu problemów dyrektorów szkół i nauczycieli związanych z wykorzystaniem treści i narzędzi cyfrowych w codziennej praktyce dydaktycznej. W trakcie projektu wypracowano nowoczesną metodykę prowadzenia zajęć edukacyjnych z nauczycielami i dyrektorami szkół, dzięki czemu zmieniły się postawy nauczycieli względem narzędzi i metod cyfrowych.

Zobacz film promocyjny

film

 

POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS - PCRS

Projekt PCRS jest największym w Europie programem integracji cyfrowej pokolenia 50+ (edukacji cyfrowej oraz motywacji do korzystania z Internetu i e-usług), realizowanym od 2012 do 2015  roku dzięki współdziałaniu Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Kluczowym elementem projektu jest sieć 2900 Latarników Polski Cyfrowej – lokalnych edukatorów, wprowadzających w cyfrowy świat osoby z grupy wiekowej 50+ w swoich środowiskach. Efektem ich pracy jest ponad 270 tysięcy nowych Internautów, którzy wzięli udział w ponad 70 tysiącach zajęć.

Zobacz film promocyjny
 
 

LOGO NOSTALGIKON

CYFROWY MOST POKOLEŃ - nostalgikon.pl

W ramach realizacji projektu powstał portal historii najnowszej Tarnowa nostalgikon.pl, w którym wspólnie z mieszkańcami, a także organizacjami i instytucjami tarnowskimi, udostępniany jest zbiór fotografii z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku oraz wspomnień o tamtych czasach. Zdjęcia w portalu zostały opisane i można je wyszukiwać stosując kryteria: daty i nazwy wydarzenia, jego lokalizacji na planie ówczesnego Tarnowa, imion i nazwisk autorów zdjęć i osób widniejących na fotografiach. Dostępna jest również strona projektu na Facebooku, na której publikowane są fotografie budzące niemałe emocje i ciekawe komentarze.

Zobacz film promocyjny

nostalgikon_film

WSPOMNIENIA INTEGRUJĄ TARNOWIAN - WiNTAR

Projekt WiNTAR ukierunkowany był na solidarność i integrację międzypokoleniową tarnowian poprzez wspólne sięganie pamięcią do czasów młodości i konfrontowanie z nimi dzisiejszego obrazu miasta. W ramach projektu powstał m.in. CyfroKlub Seniora, w którym starsi mieszkańcy miasta mogli, pod opieką profesjonalnych opiekunów (tzw. Mobilnych Asystentów Seniora) stawiać pierwsze kroki w cyfrowym świecie Internetu i usług elektronicznych. W trakcie kilku spotkań wspomnieniowych ze znanymi tarnowianami, zgromadzono zbiór fotografii dokumentujących sukcesy sportowe i artystyczne osób związanych z Tarnowem.

Mobilni Asystenci Seniorów

MAS

projekt integra

TARNOWSKI SENIOR W CENTRUM WYDARZEŃ - INTEGRA

INTEGRA była inicjatywą na rzecz integracji i współpracy mieszkańców Tarnowa. Osoby w wieku powyżej 60 lat, a także przedstawiciele młodszych pokoleń wspólnie wypracowali nowe pomysły i inicjatywy miejskie, odpowiadające im potrzebom i aspiracjom. Dzięki udziałowi w wydarzeniach projektu osoby starsze mogły wpłynąć na stworzenie warunków do angażowania się osób 60+ w różne inicjatywy miejskie. Starsi uczestnicy projektu otrzymali także wsparcie polegające na nabyciu umiejętności cyfrowych: komunikacyjnych i edukacyjnych, potrzebnych do aktywnego włączenia się w kształtowanie inicjatyw miejskich.

TARNÓW 2030