Projekty

W Fabryce Przyszłości realizowane są projekty skierowane głównie do nauczycieli i seniorów. Poniżej znajduje się ich krótki przegląd:

 

BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA
Cyfrowobezpieczni.pl

Cyfrowobezpieczni.pl to innowacyjny projekt, którego głównym celem jest umiejętne motywowanie dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności na polu przeciwdziałania cyberzagrożeniom oraz profilaktyki cyberbezpieczeństwa i zachęcania uczniów do mądrego oraz odpowiedzialnego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych. Projekt jest realizowany od grudnia 2016 r. do grudnia 2018 r. przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, dzięki środkom finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej podchodzącym z programu rządowego „Bezpieczna+”.

Zobacz film promocyjny

film cb

LABORATORIUM DYDAKTYKI CYFROWEJ - LDC

Projekt Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego to pierwszy w Polsce projekt systemowy (realizowany przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" w latach 2013-2015), poświęcony praktycznemu rozwiązywaniu problemów dyrektorów szkół i nauczycieli związanych z wykorzystaniem treści i narzędzi cyfrowych w codziennej praktyce dydaktycznej. W trakcie projektu wypracowano nowoczesną metodykę prowadzenia zajęć edukacyjnych z nauczycielami i dyrektorami szkół, dzięki czemu zmieniły się postawy nauczycieli względem narzędzi i metod cyfrowych.

Zobacz film promocyjny

film

 

POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS - PCRS

Projekt PCRS jest największym w Europie programem integracji cyfrowej pokolenia 50+ (edukacji cyfrowej oraz motywacji do korzystania z Internetu i e-usług), realizowanym od 2012 do 2015  roku dzięki współdziałaniu Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Kluczowym elementem projektu jest sieć 2900 Latarników Polski Cyfrowej – lokalnych edukatorów, wprowadzających w cyfrowy świat osoby z grupy wiekowej 50+ w swoich środowiskach. Efektem ich pracy jest ponad 270 tysięcy nowych Internautów, którzy wzięli udział w ponad 70 tysiącach zajęć.

Zobacz film promocyjny
 
 

LOGO NOSTALGIKON

CYFROWY MOST POKOLEŃ - nostalgikon.pl

W ramach realizacji projektu powstał portal historii najnowszej Tarnowa nostalgikon.pl, w którym wspólnie z mieszkańcami, a także organizacjami i instytucjami tarnowskimi, udostępniany jest zbiór fotografii z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku oraz wspomnień o tamtych czasach. Zdjęcia w portalu zostały opisane i można je wyszukiwać stosując kryteria: daty i nazwy wydarzenia, jego lokalizacji na planie ówczesnego Tarnowa, imion i nazwisk autorów zdjęć i osób widniejących na fotografiach. Dostępna jest również strona projektu na Facebooku, na której publikowane są fotografie budzące niemałe emocje i ciekawe komentarze.

Zobacz film promocyjny

nostalgikon_film

WSPOMNIENIA INTEGRUJĄ TARNOWIAN - WiNTAR

Projekt WiNTAR ukierunkowany był na solidarność i integrację międzypokoleniową tarnowian poprzez wspólne sięganie pamięcią do czasów młodości i konfrontowanie z nimi dzisiejszego obrazu miasta. W ramach projektu powstał m.in. CyfroKlub Seniora, w którym starsi mieszkańcy miasta mogli, pod opieką profesjonalnych opiekunów (tzw. Mobilnych Asystentów Seniora) stawiać pierwsze kroki w cyfrowym świecie Internetu i usług elektronicznych. W trakcie kilku spotkań wspomnieniowych ze znanymi tarnowianami, zgromadzono zbiór fotografii dokumentujących sukcesy sportowe i artystyczne osób związanych z Tarnowem.

Mobilni Asystenci Seniorów

MAS

projekt integra

TARNOWSKI SENIOR W CENTRUM WYDARZEŃ - INTEGRA

INTEGRA była inicjatywą na rzecz integracji i współpracy mieszkańców Tarnowa. Osoby w wieku powyżej 60 lat, a także przedstawiciele młodszych pokoleń wspólnie wypracowali nowe pomysły i inicjatywy miejskie, odpowiadające im potrzebom i aspiracjom. Dzięki udziałowi w wydarzeniach projektu osoby starsze mogły wpłynąć na stworzenie warunków do angażowania się osób 60+ w różne inicjatywy miejskie. Starsi uczestnicy projektu otrzymali także wsparcie polegające na nabyciu umiejętności cyfrowych: komunikacyjnych i edukacyjnych, potrzebnych do aktywnego włączenia się w kształtowanie inicjatyw miejskich.

TARNÓW 2030