SZKOLENIA ON-LINEAKTYWIZUJĄCE METODY DYDAKTYCZNE W NAUCZANIU ZDALNYM – METODA PROJEKTU

Czas trwania: 120 min.

Forma prowadzenia zajęć: on-line – webinarium. Każde spotkań prowadzone będzie przez dwóch ekspertów dziedzinowych i rejestrowane za pomocą narzędzi video. Po przeprowadzonym szkoleniu link do materiału video będzie udostępniany wszystkim uczestnikom webinarium.

Liczba osób: Zajęcia realizowane są dla grup składających się maksymalnie z 20 osób.

Zapytaj o ofertę:g.foltak@mwi.pl, tel. 534 582 848

OPIS KURSU
Webinarium wprowadzi uczestników szkolenia w aktywizujące metody dydaktyczne, wykorzystywane w nauczaniu zdalnym - tj. metodę projektu. Uczestnicy dowiedzą się również jak aktywizować ucznia posługując się ww. metodą. W tej części kursu nauczyciele:

  • poznają założenia metody projektowej
  • dowiedzą się jak zorganizować pracę projektową
  • poznają zasady oceniania uczniów w projekcie
  • poznają narzędzia umożliwiające wspólną pracę uczniów i nauczyciela na odległość oraz narzędzia wspomagające wymianę plików oraz pracę zespołową.

NASZA OFERTA