Digital Learning Day 2020

Po raz drugi włączamy się do udziału w ogólnoświatowej inicjatywie pn. Digital Learning Day, dlatego też 27 lutego w Fabryce Przyszłości organizujemy 2 warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, w ramach których zaprezentujemy, jak można poprowadzić lekcję wykorzystując cyfrowe narzędzia z elementami rzeczywistości wirtualnej VR i rozszerzonej AR.

Na zajęcia trwające 1,5 h. zapraszamy uczniów klas 6-8 szkół podstawowych – nauczycieli prosimy o zgłaszanie chętnych klas poprzez wysłanie maila na adres k.mleczko@mwi.pl wraz z podaniem nazwy szkoły, klasy i liczby uczniów oraz telefonu kontaktowego do nauczyciela zgłaszającego i preferowanej godziny zajęć (I zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:30, II zajęcia o 10:30). Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń! Potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach zostanie wysłane maksymalnie do 21.02, do godz. 12:00

Zajęcia są całkowicie darmowe, odbywać się będą w Fabryce Przyszłości w Tarnowie przy ul. Szerokiej 7.