Zajęcia ze znajomości GIS

Uczniowie klasy 2e z IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie będą mieli okazję poznać narzędzia ArcGIS Online, które pozwalają na pracę  z informacją przestrzenną. Dzięki zajęciom w Fabryce Przyszłości, uczniowie nabędą umiejętność pozyskiwania i analizy danych przestrzennych oraz interpretacji map cyfrowych w formacie rastrowym oraz wektorowym, praca z interaktywnym profilem wysokościowym.

Zajęcia poprowadzi nauczycielka geografii, Małgorzata Kopek.