Zajęcia z bezpieczeństwa cyfrowego dla szkoły podstawowej

Zajęcia z bezpieczeństwa cyfrowego oraz podnoszące kompetencje cyfrowe uczniów z zakresu korzystania z platform edukacyjnych, zasobów multimedialnych oraz narzędzi Google’a zorganizowane podczas obozu edukacyjnego dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu (woj. wielkopolskie) - laureatów konkursu Jesteśmy cyfrowobezpieczni!