Zajęcia komputerowe dla Klubu Seniora GUMNISKA

Bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i narzędzi cyfrowych dla osób zrzeszonych w Klubie Seniora GUMNISKA w Tarnowie.