Szkolenie dla nauczycieli z podstaw programowania

Od października do grudnia 2017 r. trwa szkolenie zorganizowane specjalnie dla nauczycieli tarnowskich szkół podstawowych przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Ten eksperyment dydaktyczny i programowy ma doprowadzić do opracowania na przełomie 2017/2018 roku programu szkoleń, który będzie skutecznie wspierał podnoszenie poziomu kompetencji nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego niezbędnych do realizacji nowowprowadzonych do podstawy programowej zajęć z tzw. programowania.

Jego organizacja stała się możliwa dzięki wsparciu szkół przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa oraz zakupie pomocy dydaktycznych i tabletów dla nauczycieli przez tarnowską firmę ELPLC sp. z.o.o.

więcej