Zajęcia z bezpieczeństwa cyfrowego

Zajęcia z bezpieczeństwa cyfrowego oraz podnoszące kompetencje cyfrowe uczniów z zakresu korzystania z platform edukacyjnych, zasobów multimedialnych, narzędzi Google’a zorganizowane podczas obozu edukacyjnego dla młodzieży z XI LO w Krakowie - laureatów konkursu Jesteśmy cyfrowobezpieczni!