TARNOWSKI SENIOR W CENTRUM UWAGI: PRAWDA CZY FAŁSZ?

Zapraszamy na pierwszą debatę z cyklu "Senior w akcji" organizowaną w ramach projektu INTEGRA - Tarnowski senior w centrum wydarzeń. W trakcie debaty dyskutować będziemy o sytuacji tarnowskich seniorów:

  • czy mają możliwość realizacji swoich zainteresowań, pasji i talentów?
  • czy oferta działań na ich rzecz jest adekwatna co do potrzeb i jakości?
  • czy są traktowani podmiotowo przez władze i instytucje samorządowe, czy jak klienci - odbiorcy usług?
  • czy skutecznie, czy tylko deklaratywnie integrują się z młodszymi pokoleniami?
  • czy następuje swoista "gettoizacja" seniorów, którzy aktywizują się w swoim gronie?
  • czy wykorzystujemy potencjał, umiejętności, wiedzę i doświadczenie seniorów? 

Zapraszamy nie tylko seniorów, ale także organizatorów życia społecznego i kulturalnego w mieście, przedstawicieli środowisk edukacyjnych i przedsiębiorców.

Debatę poprowadzi: Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie".

Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o kontakt z prowadzącym debatę: k.glomb@mwi.pl