Wakacyjne spotkania cyfrowe seniorów

Grupa początkująca seniorów zapoznaje się z usługami i aplkacjami cyfrowego świata.