Małopolskie Szkolenie dla Edukatorów

Program szkolenia, prowadzonego przez zespół doświadczonych trenerów Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl, obejmie przygotowanie dydaktyczne oraz wiedzę dziedzinową z zakresu cyberbezpieczeństwa.