Szkolenie dla Mobilnych Asystentów Seniora

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” zaprasza do udziału w projekcie Wspomnienia Integrują Tarnowian (WiNTAR), wszystkich mieszkańców miasta Tarnowa zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć z seniorami i zdobyciem kompetencji cyfrowych, które w przyszłości wykorzystają w pracy jako edukatorzy. Wszystkie przeszkolone w projekcie osoby otrzymają certyfikat Mobilnych Asystentów Seniora.

więcej...