Spotkanie wspomnieniowe - gość: Jan Ożga

Spotkanie z JANEM OŻGĄ, tarnowskim muzykiem i biznesmenem pt: Przygody Barona von Münchhausena z elementami „Podróży Guliwera” - czyli czytam i widzę obraz mego życia.