Urząd w internecie

Kolejne spotkanie eksperckie, tym razem z przedstawicielem Urzędu Miasta Tarnowa, podczas którego seniorzy zapoznają się z możliwościami realizacji spraw w Urzędzie Miasta za pośrednictwem Internetu (m.in. przedstawiona zostanie platforma BIP i ePUAP). Podczas spotkania zostanie również omówiony Program Karta Tarnowskiego Seniora, który adresowany jest do wszystkich osób w wieku 65+ zameldowanych na terenie miasta Tarnowa. W ramach Programu wydawana jest Karta Tarnowskiego Seniora uprawniająca do korzystania z ciągle rozwijającego się systemu ulg i zniżek.