Cyfrowa Szkoła 2020 – oczekiwania a rzeczywistość

  • 16-10-2015
  • Fabryka Przyszłości

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. Cyfrowa Szkoła 2020 – oczekiwania a rzeczywistość, podsumowującej projekt Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego, która odbędzie się 28 października 2015 r. w Krakowie, w Muzeum Armii Krajowej przy ulicy Wita Stwosza 12, a jej początek zaplanowany jest na godzinę 10.00.

Konferencja stanowić będzie kompleksowy przegląd zagadnień transformacji tradycyjnej szkoły w „szkołę cyfrową”, wykorzystującą w codziennej praktyce dydaktycznej różnorodne narzędzia i treści cyfrowe. Zaprezentowane w niej zostaną także możliwości finansowania projektów edukacyjnych adresowanych do uczniów szkół subregionu tarnowskiego.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną:

  • możliwości finansowania projektów cyfrowej szkoły w woj. małopolskim w perspektywie 2015-2020 (Dariusz Styrna, dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)
  • kluczowe efekty projektu systemowego „Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół woj. małopolskiego” w kontekście doskonalenia kompetencji cyfrowych nauczycieli w regionie (Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”)
  • Twarde i miękkie uwarunkowania realizacji projektów „Cyfrowej Szkoły” w gimnazjach i szkołach podstawowych (Anna Wesołowska, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania, Ministerstwo Edukacji Narodowej; Zdzisław Nowakowski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu)
  • Inspiracje i dobre wzory dla samorządowych projektów Cyfrowej Szkoły (Andrzej Grzybowski, dyrektor ds. rozwoju sektora edukacyjnego INTEL TECHNOLOGY Poland; Dariusz Andrzejewski, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni; Jędrzej Chmielewski, zastępca dyrektora ds. rynku edukacyjnego w Polkomtel Sp. z o.o.).

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z p. Marcinem Mechlą (m.mechla@mwi.pl) tel.: 509 120 944.

PROGRAM KONFERENCJI