Partnerstwo samorządów i szkół z projektem HUMINE

  • 10-05-2021
  • KG

Od 10 maja br. samorządy – gminy i powiaty województwa małopolskiego mogą zawiązywać partnerstwo z realizatorami projektu HUMINE – Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej. W jego ramach nauczyciele i dyrektorzy szkół, ale także uczniowie i ich rodzice uzyskają kompleksowe wsparcie w zdobywaniu „kompetencji przyszłości” oraz prowadzeniu transformacji cyfrowej szkół.

Otwierając spotkanie Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego przedstawił szeroką paletę pomocy, jaką w czasie pandemii otrzymali beneficjenci Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, zwracając uwagę na znaczenie społecznych i edukacyjnych pakietów wsparcia.

Projekt HUMINE to unikalna w skali kraju szansa szkół na przeprowadzenie systematycznych zmian modernizacyjnych w szkołach Małopolski, polegających nie tylko na zakupie sprzętu cyfrowego, lecz na upowszechnianiu nowoczesnych metod nauczania i zdobywaniu kompetencji metodyczno-cyfrowych przez nauczycieli – stwierdziła w swoim wystąpieniu Marta Malec – Lech – członek Zarządu Województwa Małopolskiego.     

Założenia projektu przedstawił podczas spotkania on-line Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski Krzysztof Głomb – prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, inicjatora i realizatora przedsięwzięcia.  

POBIERZ prezentację

Pierwszym krokiem ku uzyskaniu wsparcia doradczego i szkoleniowego w ramach projektu HUMINE będzie podpisanie przez samorząd lub szkołę listu intencyjnego z SMWI. Zainteresowanych współpracą SMWI zaprasza do kontaktu poprzez formularz online na stronie: https://humine.pl/centrumedukacji (u dołu strony). 

Wsparcie projektu jest całkowicie bezpłatne! O uruchomieniu działań w gminie decyduje kolejność zgłoszeń!

Patronat nad projektem HUMINE przyjął minister Marek Zagórski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialny za rozwój cyfrowy kraju.