(Współ)praca na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

 • 05-02-2020
 • FP

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej wspólnie z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej UŚ, Instytutem Nauk o Kulturze UŚ, Instytutem Pedagogiki UŚ oraz Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym zapraszają do udziału w IV Kongresie Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków, który odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2020 roku w Katowicach.

Kongres odbywa się pod hasłem „(Współ)praca na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Diagnoza. Wyzwania. Działania” i poświęcony jest zagadnieniu (WSPÓŁ)PRACY. Pierwszy z obszarów –WSPÓŁPRACA– interesuje nas zarówno w perspektywie makro, czyli ujęciu globalnym (międzynarodowym, europejskim, krajowym itp.), jak i mikro, czyli ujęciu lokalnym (powiatu, gminy, szkoły, itp.). W obu tych wymiarach zależy nam także na zróżnicowanym spojrzeniu: prawnym, społecznym, kulturowym, edukacyjnym. Z kolei drugi z obszarów – PRACA – odnosi się do różnorodnych działań podejmowanych przez interesariuszy zaangażowanych w rozwój kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC).

W kontekście obu obszarów organizatorzy chcą dokonać podsumowania trwającej równo dekadę współpracy na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC) oraz zastanowić się, jak efektywnie ją rozwijać, aby zgodnie z zasadą synergii osiągać więcej korzyści ze wspólnej pracy.

W trakcie Kongresu odbędą się:

 • wystąpienie gościa zagranicznego prof. Maarit Jaakkola z Uniwersytetu w Gothenburg i NORDICOM
 • dyskusje plenarne z udziałem ekspertów, badaczy oraz praktyków
  1. WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA A NARODOWA STRATEGIA EDUKACJI MEDIALNEJ – moderatorka Ewa Korzeniowska [FINA];
  2. BADANIA NAUKOWE I ICH WYKORZYSTANIE W TWORZENIU POLITYKI NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI MIC – moderator dr hab. Grzegorz Ptaszek [PTEM/AGH w Krakowie];
  3. (WSPÓŁ)ODPOWIEDZIALNOŚĆ NADAWCÓW MEDIALNYCH ORAZ DZIENNIKARZY ZA UCZENIE ROZUMIENIA MEDIÓW – moderatorka dr Magdalena Ślawska [IDiKM UŚ/PTEM])
 • cztery warsztaty
 • wystąpienia referatowe.

IV Kongres Edukacji Medialnej jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, którzy działają w obszarze szeroko rozumianej edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej: badaczy z różnych dyscyplin nauki, nauczycieli, dyrektorów oraz kierowników placówek edukacyjnych lub kulturalno-oświatowych, samorządowców, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Rejestracja trwa do 9 września 2020 roku za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stronie internetowej Kongresu.

 Szczegóły na temat wydarzenia:


ZAPROSZENIE NA KONGRES


Partnerzy Kongresu

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Sieć Edukacji Cyfrowej KOMETA, Uniwersytet Otwarty UŚ, Instytut Dyskursu i Dialogu, Biblioteka Śląska, Fundacja Dbam o Mój Zasięg, Fundacja Szkoła z Klasą.

 

Patroni medialni

TiK w Edukacji